Laco Šandor: Naším cieľom je navrhnúť zázemie, v ktorom sa bude tvoriť kultúra o 5 rokov

Titul Európske hlavné mestu kultúry môže v Prešove reštartovať kultúrny život. Zároveň je však príležitosťou na to, aby naše mesto zmenilo svoju tvár. Preto sú súčasťou realizačného tímu EHMK ľudia z oblasti architektúry a urbanistiky. Takým je aj Laco Šandor, zakladajúci člen neziskovej organizácie Urbanika.

Prečo si sa stal súčasťou tímu EHMK?
V Prešove žijem od roku 1998, odvtedy teda mesto vnímam ako jeho obyvateľ, všímam si, čo funguje a čo nefunguje. Po vysokej škole som mal možnosť aktívne sa zapájať do zveľaďovania verejných priestorov a to som využil aj prostredníctvom neziskovej organizácie Urbanika. To, že som bol oslovený stať sa súčasťou realizačného tímu pre kandidatúru na titul EHMK, beriem ako prirodzené vyústenie mojich aktivít. Kandidatúru na EHMK vidím ako šancu na kvalitnejšie verejné priestranstvá a infraštrukturálne zázemie, čo prispeje k vyššej kvalite života. Tak, aby boli kultúrne aktivity na vzostupe, pretože Prešov si to zaslúži.

Čomu sa venuje n. o. Urbanika?
Urbanika funguje už takmer 10 rokov. Snaží sa obnovovať verejné priestranstvá v Prešove, vysvetľuje obyvateľom, čo to vlastne tie priestranstvá sú, vytvára diskusiu o architektúre a urbanistike. Máme už za sebou isté zázemie aj viacero zaujímavých aktivít. Prešov sa intenzívne vyvíja, z roka na rok sú podpora a záujem o architektúru a verejné priestory väčšie, čo vítame.

Aké nedostatky má v rámci architektúry a urbanizmu Prešov?
Otočím túto otázku na to, čo chceme robiť, to je pre nás jasné: skvalitniť budovy, ktoré Prešov má a stavať na tom, čo máme. Park kultúry a oddychu v jadre mesta spolu s kultúrnymi centrami na sídliskách chceme zveľadiť, funkčne prepojiť, pretože kultúra sa neodohráva len v centre, ale aj na sídliskách. Čo sa týka PKO, sme jediné mesto, ktoré má takúto inštitúciu. Pre generácie mnohých Prešovčanov je PKO modlou. Je to krásna budova v historickom prostredí a vytvára zázemie pre kultúrne podujatia. My tu už však vidíme problém v kultúre, ktorú PKO produkuje, a ktorá nie je na pulze tejto doby. Vážime si prácu ľudí v PKO, ale PKO 21. storočia môže vyzerať inak a to chceme dosiahnuť aj tým, že kultúre v Prešove vdýchneme novú podobu.

Aká je spojitosť medzi architektúrou, urbanizmom a kultúrou?
Ako pracovná skupina pre architektúru a urbanistiku máme na starosti kultúrnu infraštruktúru, teda jej analýzu, návrhy na rozvoj mesta s cieľom skvalitniť verejný priestor. Analyzujeme kultúrne zázemia pre inštitúcie a pre ľudí. My si v zákulisí hovoríme, že pre nás prvoradé nie je vyhrať titul EHMK, ale začať robiť veci inak a tak nakopnúť kultúrny život v meste. Naším cieľom je navrhnúť, v akých priestoroch a v akom prostredí sa bude o 5 rokov tvoriť kultúra.

S akými riešeniami teda prichádzate?
Na riešeniach pracujeme už približne pol roka. Úplne konkrétnosti zatiaľ neprezradíme, keďže kandidatúra na titul EHMK je súťažou viacerých miest. Vychádzame však z toho, čo Prešov má - nechceme nič búrať a ani extra stavať. Základom je skvalitniť to, čo máme. Naše riešenia sme zhrnuli do konceptu zeleného okruhu. Ten sa skladá z 9 častí, ktoré sme nazvali klastre. Pojem klaster označuje zhluk, je to istá forma. V našom ponímaní sú klastre dôležité časti mesta, kde sa zhlukujú jednotlivé funkcie, ktoré verejný priestor poskytuje obyvateľom - priestor na odpočinok, šport, realizáciu kultúry. Tieto klastre držia pokope kvalitné, logické a príťažlivé verejné priestory. Každý klaster má svoju vlastnú identitu a definuje danú časť mesta. Klaster tvorí verejný priestor - komunikácie, mosty, parky, umelecké diela vo verejnom priestore, lavičky, koše, osvetlenie. Dôležité je, že v rámci EHMK budú vytvorené klastre, ktoré budú podčiarkovať dôležitosť a význam architektúry a verejných priestorov v meste.

Kto tvorí tím ľudí, s ktorými na nich pracuješ?
Na príprave výstupov nášho pracovného tímu sa podieľajú členovia neziskovej organizácie Urbanika.

Má podľa teba Prešov na to, stať sa EHMK?
Prešov so svojím potenciálom a ľuďmi zapálenými pre tvorbu kultúry a rozvoj mesta má na to prijať a niesť titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Je však veľmi dôležité, aby sme si ten potenciál uvedomovali a intenzívne spoločne pracovali na jeho zveľaďovaní.

Aká je tvoja vízia Prešova v roku 2026?
Prešov v roku 2026 bude sebavedomé, čisté, kultúrne mesto s kvalitnými verejnými priestormi, s fungujúcou a preferovanou modernou mestskou dopravou, so sieťou cyklochodníkov prepájajúcou sídliská s centrom mesta a dôležitými uzlami, mesto bez dopravných kolón so záchytnými parkoviskami na jeho okraji.