Gabriel Paľa: Ľudia v Prešove si titul EHMK zaslúžia

Neoddeliteľnou súčasťou nášho mesta je už viac ako 20 rokov aj Prešovská univerzita. S Gabrielom Paľom, prorektorom pre vedu, umenie, šport a akreditáciu, sme sa porozprávali o vnímaní EHMK aj vízii Prešova v roku 2026.

Ako vníma PU kandidatúru mesta na titul EHMK?
Tak ako naša univerzita musí sledovať najnovšie trendy v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a reagovať na nich, tak aj mesto by malo reagovať na nové impulzy života, ktorých je v oblasti kultúry neúrekom. Vnímam túto kandidatúru aj ako príležitosť ešte vylepšiť kultúrny život v meste, ktorý býval v Prešove pred pandémiou veľmi bohatý. Som preto veľmi rád, že naša univerzita môže byť súčasťou tejto snahy mesta Prešov. Veď naša univerzita, patriaca medzi 4 univerzít s najväčším počtom študentov na Slovensku, má obrovský potenciál kultúrnych a umeleckých osobností a aktivít, ktoré boli, sú a verím, že aj naďalej budú súčasťou života Prešova a jeho okolia.

Participuje PU na prípravách kandidatúry?
Vznikom našej univerzity sa veľkou mierou zmenil charakter, život a celkové vnímanie mesta. Teraz opäť stojíme pri podobnom míľniku, kde môžeme spoločne s mestom, PSK a našou univerzitou oživiť mesto. Naši pedagogickí aj nepedagogickí kolegovia z rôznych oblastí (literatúry, prekladateľstva, estetiky a umeleckej kultúry, hudobného a výtvarného umenia, národnostných menšín, PR a marketing...) stoja pri kreovaní celkovej projektovej dokumentácie EHMK 2026. Nedovolím si v tejto chvíli vymenovať jednotlivých kolegov a oblasti, v ktorých pomáhajú, pretože by to bol niekoľkostranový rozhovor. Je ich naozaj veľa, čo ma ako prorektora veľmi teší. Je to znak, že na našej univerzite máme kvalitných odborníkov v oblasti kultúry a umenia.

Čo môže priniesť titul EHMK Prešovu?
Myslím, že je tu veľká šanca oživiť a osviežiť kultúrny, spoločenský, ale i hospodársky život a zároveň posilniť vnímanie kultúry v mysliach ľudí v samotnom Prešove i v medzinárodnom kontexte, a tým aj rozvoju cestovného ruchu.

Zapája sa PU do kultúrneho života mesta?
Súčasťou akademického života je okrem vzdelávania aj priestor na športové, kultúrne či iné spoločenské vyžitie. Prešovská univerzita má vo svojom motte uvedené: viac ako vzdelanie, a to sa snaží aj praxi napĺňať. Na univerzite pôsobia hudobné, tanečné, spevácke i divadelné telesá, ktoré obohacujú nielen život na univerzite, ale aj v meste. Univerzita už niekoľko desaťročí organizuje podujatie Akademický Prešov, ktorý je prehliadkou umeleckej tvorivosti slovenských vysokoškolákov. Som hrdý na to, že práve naša univerzita každý rok organizuje umelecké podujatia, vďaka ktorým prinášame obyvateľom Prešova kultúrne a umelecké vyžitie takpovediac až k nim domov. Počas sviatočného vianočného obdobia univerzita organizuje v PKO Adventný koncert Prešovskej univerzity, ktorý sa teší veľkej obľube. Január je pre univerzitu už tradične spätý s organizáciou Reprezentačného plesu pre zamestnancov a priateľov našej univerzity. Okrem týchto komornejších podujatí sa naša univerzita nebojí aj podieľať na podujatiach ako napr. Majalés (Unipofest), ktorého sa v roku 2019 zúčastnilo vyše 9 000 návštevníkov.

Má Prešov na to stať sa EHMK?
Určite áno. Mesto Prešov bolo vďaka svojej polohe vždy akousi križovatkou rôznych ciest, kultúrno-umeleckých prúdov, ale i myšlienok. V Prešove a okolí je sústredených viacero národnostných menšín, z mesta pochádza veľa hudobníkov či kvalitných umelcov a tiež ľudí pracujúcich vo sfére kultúry. Prešov má teraz príležitosť zabojovať o nové oživenie kultúry v meste. V roku 2013 bol tento titul na dosah, avšak napokon ho získali susedné Košice. Verím, že aj napriek náročnému obdobiu sa to tentokrát podarí nám.

Aká je tvoja vízia Prešova v roku 2026?
Nádejam sa, že Prešov bude v roku 2026 minimálne európsky. A to nielen tým, že geograficky patrí do Európy, ale aj tým, že sa zúročí poctivá práca a úspechy Prešovčanov v oblasti kultúry či umenia, ale aj v spoločenskom živote, a ovocím bude titul EHMK 2026 pre Prešov. Veď množstvo úspešných umelcov z Prešova sa rozutekalo na križovatke na rôzne strany. Myslím si, že ak by Prešov tento titul získal, bola by veľká šanca pritiahnuť ich späť do rodného mesta a zorganizovať úžasný festival kultúry a umenia, ktorý má ambíciu byť celoročnou oslavou. Prešov má skvelých ľudí, dokázal to už mnohokrát, v ťažkých chvíľach, ale i v období úspechov, preto si myslím, že títo skvelí ľudia si titul Európskeho hlavného mesta kultúry zaslúžia.