René Pavlík: Ľudia by mali začať vnímať kultúru a cestovný ruch ako niečo podstatné pre svoj život

Kultúra a cestovný ruch sú neustále na okraji záujmov spoločnosti. Ako by mohol zisk titulu Európskeho hlavného mesta kultúry pomôcť nakopnúť tieto odvetvia, aby sa Prešov rozvíjal aj v tejto sfére? Súčasťou realizačného tímu je aj René Pavlík, ktorý je členom Oblastnej organizácie cestovného ruchu Šariš (OOCR), ktorý má na to jasný názor.

Akej oblasti sa venuješ v rámci realizačného tímu EHMK?
V tíme EHMK zastupujem OOCR Šariš, ktorú sme založili v Prešove s viacerými podnikateľmi a samosprávami z regiónu Šariš v roku 2015. Úlohou tejto organizácie je podpora a rozvoj cestovného ruchu. Napríklad aj propagáciou destinácií a produktov, ktoré v našom regióne máme. Na projekte EHMK preto spolupracujem na prepojení odvetvia kultúry s cestovným ruchom.

Prečo si sa stal súčasťou tímu EHMK?
OOCR má rôzne možnosti a nástroje na to, aby kandidatúre vedela pomôcť. Za 5 rokov pôsobenia sme síce pomalými krokmi, ale o to cielenejšie uviedli do života a podporili rôzne zaujímavé produkty. Aj keď je EHMK hlavne o kultúre, tá je s cestovným ruchom priamo prepojená.
Súčasťou akýchkoľvek kultúrnych podujatí je gastronómia, využitie ubytovacích či iných doplnkových služieb. Okrem pôsobenia v tejto organizácii sám podnikám v cestovnom ruchu, prevádzkujem reštauráciu v Prešove a hotel na Domaši. Organizujeme tam aj rôzne eventy a kultúrne podujatia.

Ako je na tom Prešov a šarišský región z pohľadu cestovného ruchu?
Práve túto odpoveď sa snažíme posledných 5 rokov zmapovať. Odvetvie cestovného ruchu je v tomto podobné kultúrnemu priemyslu. Každý aktér sa tak trochu hrá na svojom piesočku, pripravuje si sám svoje aktivity a plánuje si sám svoju víziu. Je to samozrejme logické a pochopiteľné. Hotely a reštaurácie sú vo svojej podstate aj vzájomnými konkurentmi v súboji o zákazníka.
Teraz je však príležitosť spojiť sily v mene dosiahnutia vyššieho cieľa. Pomaly mapujeme a spájame aktérov a prevádzkovateľov v rámci cestovného ruchu v regióne Šariš. To je dlhodobý cieľ OOCR aj mimo kandidatúry na EHMK. Ostali sme prekvapení, keď sme zistili koľko rôznych podujatí sa v tomto regióne robí a vôbec o nich nevieme. Je celkom náročné spojiť toľko hráčov/aktérov do jedného tímu. Ak by videli výhody tohto spájania sa, predovšetkým v marketingovej podpore, mohlo by sa to podariť.

Aké aktuálne problémy má CR v regióne?
Problémov je samozrejme veľa, ale cestovný ruch má s kultúrnym a kreatívnym priemyslom spoločné aj to, že najviac doplácajú na súčasnú pandemickú situáciu. Obe odvetvia boli „vypnuté“ ako prvé a budú „zapnuté” ako posledné. V spoločnosti je názor, že musíme chvíľu vydržať bez koncertov, divadiel, wellness pobytov či večere v dobrej reštaurácii. Tiež tu vládne názor, že hotely, reštaurácie a hudobné kapely musia mať dávno zarobené, tak čo sa sťažujú. Žiaľ, tak to nie je a kultúra a cestovný ruch dostávajú v tomto období silné rany.
Spoločným problémom je aj vnímanie, či skôr nevnímanie, odvetví kultúry aj cestovného ruchu ako podstatného z pohľadu štátu. Sme automobilovou veľmocou, ťažký priemysel sa rozvíja, sleduje sa import - export, ale zabúda sa na prírodné a kultúrne dedičstvo. V tomto odvetví nikdy nedosiahneme čísla, ako je to napríklad v prípade železiarní, IT firiem či automobiliek. Vytvárame však hodnoty, ktoré sú oveľa dôležitejšie. Je preto veľkou hanbou, že rozpočty štátu či miest tak málo myslia na rozvoj kultúry a cestovného ruchu. To sú veci, ktoré v regióne ostávajú nastálo.

Ako vie titul EHMK pomôcť v tejto sfére Prešovu?
Pomôže, ak ľudia začnú vnímať kultúru ako niečo podstatné pre svoj život. Pre dobré vyváženie života je vhodné, ak okrem práce má človek možnosť pestovať aj rôzne záľuby. Pre niekoho je to šport, pre iného kultúra, cestovanie alebo gastronómia. Spravodlivá by bola rovnaká podpora všetkých týchto odvetví.
Titul EHMK pomôže celému mestu. Priláka veľa nových turistov, ktorí môžu objavovať okrem kultúrnych podujatí aj iné zaujímavosti či turistické atrakcie v Prešove a jeho okolí. Máme čo ponúknuť, ale nevieme sa ešte dobre predať. Nevieme ponúknuť vyhľadávané služby na vysokej úrovni pre náročnejších turistov.
Je pravda, že situácia sa pred pandémiou zlepšovala a vznikali nové ubytovacie kapacity či zaujímavé prevádzky, ale po súčasnej dobe sa budú ešte dlho zotavovať.

Ako vyzerá tvoja aktuálna práca na príprave projektu EHMK?
Všetko má svoju postupnosť. Teraz sa pripravujú vízie pre Prešov 2026 a finalizuje sa bidbook. Práca skupiny cestovného ruchu bude dôležitejšia až v ďalších kolách.
Samotné zapojenie aktérov cestovného ruchu príde až vo fáze postupu do ďalších kôl, po prípadnej výhre bude práve táto pracovná skupina cestovného ruchu veľmi dôležitá. Návštevníci EHMK sa budú chcieť kvalitne ubytovať, najesť a spoznávať región cez zážitky aj mimo kultúrneho a kreatívneho priemyslu. Naším cieľom teda bude - aj v prípade úspechu, aj neúspechu, spojiť aktérov v odvetví cestovného ruchu a spoločným postupom ponúkať zákazníkom služby, aby sa Prešov nemusel hanbiť.

Kto tvorí tím ľudí, s ktorými pracuješ na oblasti cestovného ruchu?
Tím tvoria alebo budú tvoriť predstavitelia a členovia OOCR, ale následne aj všetci aktéri cestovného ruchu a prevádzkovatelia klubov či iných prevádzok, ktoré súvisia s cestovným ruchom. Nie je to uzavretá skupina, pridať sa môže každý, kto má spojitosť s touto oblasťou.

Má podľa teba Prešov na to byť EHMK?
Prešov má na to, aby bol hlavným mestom sveta (ha ha ha ) Treba už len milión drobných zmien a sme tam :) Ale teraz vážne, Prešov má dostatok kvalitných ľudí so zaujímavými nápadmi a cieľavedomými víziami, ktorí sa vedia zomknúť a spolupracovať na tom, aby mesto získalo tento titul. Už to je veľkým úspechom, ktorí si mnohí neuvedomujú.
Je to však aj na na obyvateľoch mesta, či šanci budú veriť a podľa toho sa aj správať, alebo nie. Prešov sme my všetci, takže každý musí prispieť hoci aj len niečím malým, napríklad aj odpustením si uverejnenie negatívneho komentára na Facebooku, ktorý s danou témou vôbec nesúvisí.

Aká je tvoja vízia Prešova v roku 2026?
Ja by som chcel žiť v modernom, pokrokovom, ekologickom smart meste. V meste, ktoré pozná svojich občanov a je tu pre nich. V meste, ktorého predstavitelia sa nepozerajú len na čísla, ale podporujú aj zážitky - kultúrne,športové, gastronomické, cestovateľské či duchovné. Tak, aby si každý obyvateľ Prešova vedel nájsť v meste to svoje. Mám pocit, že Košiciam titul výrazne pomohol a urýchlil ich cestu k modernému mestu. Či pomôže aj nám, bude nakoniec na nás všetkých.