Mestská oáza bude potrebovať po jej obnove trvalého správcu na zveľaďovanie a udržiavanie

Priestor bývalej Mestskej oázy v Prešove, vybudovanej vďaka nadšeniu neziskovej organizácie urbanika, n.o., sa nachádza na začiatku Okružnej ulici vedľa budovy elektrární. Vďaka verejnej návrhovej súťaži, ktorú ešte v septembri 2020 vyhlásilo spoločne mesto Prešov a FEAD - Festival architektúry, dostane bývalá Mestská oáza nový vzhľad a ako verejný priestor aj koncepčné využitie v atraktívnom území centra mesta.

Do verejnej súťaže sa prihlásilo 12 návrhov. Víťazné spracovanie, za ktorým stojí študentka interiérového dizajnu Ľubomíra Mudrová, počíta s architektonicky čistým areálom a s univerzálnym využitím jeho priestorových možností pre širokú verejnosť.

Členovia realizačného tímu EHMK Prešov 2026 Ladislav Šandor, Rudolf Kozlai a Silvia Potkányová, venujúci architektúre a urbanistike, mali tento priestor v dočasnej správe už rokoch 2013 - 2016 a to pod hlavičkou urbanika, n. o.

Rudolf Kozlai, Silvia Potkányová: „V prvom radi vysoko oceňujeme nápad a snahu mesta opätovne sa venovať rozvoju priestoru bývalej Mestskej oázy. Víťazný návrh dobre pracuje so zonáciou a snaží sa zachovať funkčné súčasti tohto priestoru. Otázne je, kam sa podeli vysadené stromy, tie odporúčame podľa aktuálneho stavu zachovať. Zóna pod lávkou je najlepšou časťou víťazného návrhu, ktorá univerzálne využíva priestor na posedenie a aktivity s príjemným dizajnom nadväzujúcim na pôvodné prvky.”

Ladislav Šandor, Silvia Potkányová: „Priestoru by bolo vhodné stanoviť otváracie hodiny a na noc ho uzatvárať, treba ho udržiavať a poctivo spravovať. Situácia z posledných rokov ukazuje, že čím bol priestor v horšom stave, tým menej ho ľudia navštevovali a tým viac ho využívali asociáli. Pokiaľ ide o víťazný návrh - zo skúsenosti vieme, že popínavé rastliny pod lávkou kvôli neprítomnosti slnečného žiarenia nerástli. Navrhnuté voľné ľahké prvky - drevené debny - sú praktický variabilný mobiliár, no treba ho chrániť pred poškodením a odcudzením. Rovnako solárne lavičky s jahodovými črepníkmi, bude potrebné „chrániť“ kamerovým systémom, keďže by mohli byť potenciálnym terčom vandalizmu. Ideálnym riešením by bolo určiť priestoru stáleho správcu, organizáciu, ktorá bude priestor nielen spravovať, ale aj zabezpečovať kultúrne podujatia, ktoré prilákajú do priestoru návštevníkov, používateľov a spravia z neho lepší priestor pre život v najlepšom meste na svete - v meste Prešov.”

Mestská oáza - pocket park
Verejné priestranstvá sú dôležitou súčasťou každého mesta, dotvárajú jeho profil a môžu byť dejiskom rôznych podujatí, kultúrnych či komunitných aktivít alebo len obyčajného oddychu.
„Mestská oáza je „pocket park“ - v tejto časti centra ojedinelý a strategický zelený bod. Aj malé, kvalitné a udržiavané parky majú zohrávať veľkú úlohu pri rozvoji mesta a ponúkať plnohodnotnejšie trávenie života v meste. Devízou bývalej Mestskej oázy je blízkosť historickej vodnej elektrárne a Kumštu. Daný priestor je taktiež jedinečný tým, že je akýmsi predpolím vstupu do židovského suburbia, kedysi ním prechádzal Mlynský náhon, nachádza sa v centre, ale už mimo pamiatkovej rezervácie. To všetko z neho robí potenciálne dobre implementovateľný priestor aj pre účely EHMK Prešov 2026. Naviac, blízky Kumšt, ako doteraz nevyužívaná historická pamiatka, má veľký potenciál doplniť muzeálne expozície Krajského múzea, či poňať do seba iné, kreatívnejšie funkcie v prípade jeho revitalizácie,” dodáva Laco Šandor.

Postrehy urbaniky, n. o, k víťaznému nápadu:

Víťazke návrhovej súťaže blahoželáme a veríme, že novú tvár Mestskej oázy budú môcť naplno využívať Prešovčania aj návštevníci mesta, napríklad aj v rámci aktivít EHMK.

Návrhová súťaž kreativity sa koná v rámci Festivalu architektúry a dizajnu /FEAD/ a vďaka podpore projektu URBACT Civic eState, kandidatúre mesta Prešov na Európske hlavné mesto kultúry 2026 a taktiež vďaka odbornej spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove.