LightLab - Svitá pre prešovské Solivary opäť nádej?

Zámer revitalizácie prešovských Solivarov nadobudol prvé reálne kontúry. Areál počas uplynulého víkendu na chvíľu zažiaril v podobe svetelnej inštalácie, a to pod taktovkou umelcov podieľajúcich sa na kandidatúre k projektu Európske hlavné mesto kultúry 2026 (EHMK).

V roku 2009 sa v Prešove po dlhých 439 rokoch prestala ťažiť soľ. Nádej na oživenie areálu Solivarov sa však opäť črtá v podobe vytvorenia kultúrno-kreatívneho centra, ktoré má ambíciu nahradiť takmer polstoročie fungujúci výrobný priemysel. Mesto Prešov sa totiž prostredníctvom kandidatúry na titul EHMK 2026 chce pokúsiť o reštart kultúry.

Vďaka spolupráci študentov Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (FU TUKE), pod vedením lektorky Laury Murguía Sánchez a svetelnej dizajnérky Lenky Balážovej z iniciatívy LigLab, sa v areáli Solivarov zrealizoval projekt svetelnej inštalácie „guerrilla lighting”. „Guerrilla lighting, ako dočasné nasvietenie verejného priestoru, je výborný spôsob, ako upozorniť na zabudnuté a opustené miesta. Svetlo a svetelný dizajn sú kľúčové pre pohyb a orientáciu v meste. Zviditeľňujú pamiatky, očarujú návštevníka, navádzajú pri chôdzi uličkami. Preto sme oslovili svetelné dizajnérky a opýtali sa na ich vízie a idey”, uviedla Jana Migašová, vedúca pracovnej skupiny Vizuálne umenie.

Laura Murguía Sánchez, lektorka FU TUKE: „Solivary sú pre Prešov symbolické a sú historicky späté s mestom. Tento silný vzťah by mal byť reinterpretovaný, mal by odkazovať na „dni slávy“, kedy bola výroba soli jednou z najsilnejších oblastí priemyslu v regióne, a transformovať sa do podoby, ktorú môžu oceniť a využiť ďalšie generácie. V kontexte kandidatúry mesta na zisk titulu EHMK 2026 sme chceli priblížiť tento priestor, ktorý má v budúcnosti potenciál stať sa miestom kultúrnych aktivít a spolupráce.”

Medzi študentmi, ktorí pracovali na inštaláciách, sú aj Prešovčania. „Jedna zo študentiek si dokonca pamätá fungovanie budovy depa, kde pracoval jej otec, čo bolo vlastne inšpiráciou pre inštaláciu Is anybody there? Pomocou teplého svetla v oknách a pravidelnom zhasínaní a rozsvecovaní vytvárala inštalácia ilúziu tlkotu srdca, ktorý má prezentovať nový život v budove,” opisuje Lenka Balážová.

Šesť svetelných inštalácií iniciátori projektu umiestnili v častiach Solivarov, ktoré sú viditeľnejšie z hlavnej cesty Košice - Prešov. Tematicky vychádzali z histórie areálu. Inštalácia Soľnička využila svetelný zdroj na osvetlenie tabule, v ktorej boli dierky v tvare soľničky. Pri Solivaroch vznikli Kopy soli vďaka králičej sieti, textílii a svetlu. Inštalácia Projection of past zas komplex oživila videoprojekciou zachovaných materiálov z procesu výroby soli.

Obe pedagogičky majú k metropole Šariša blízky vzťah. „Lenka je rodená Prešovčanka, a ja žijem v Prešove od roku 2010, keď sme sa s manželom a deťmi presťahovali z Barcelony, pretože sme chceli byť nablízku jeho rodičom. Bývame na Šváboch, pomerne blízko Solivarov, takže ako cudzinka mám k tejto lokalite zvláštnu náklonnosť,” dodáva na záver Laura Murguía Sánchez. Guerrilla lighting sa v Solivaroch uskutočnil v sobotu 12. decembra. Študenti FU TUKE odprezentovali svoje semestrálne práce z predmetu Dizajn osvetlenia a areálu tak vdýchli podobu, akú doposiaľ nemal.

Inštalácie študentov Fakulty umení TUKE v komplexe Solivary:Guerilla lighting v Solivaroch podporili:

Poďakovanie patrí Štefanovi Škrečkovi za prístup do areálu Solivarov a sprevádzanie.