Lenka Bucková: Prešov má čo ponúknuť, dôležité je aj vedieť sa predať

Kultúra v rôznych formách žije v meste aj vďaka podnikom, ktoré sa jej rozhodli dať priestor a ponúkajú návštevníkom často to, čo by nikde inde nenašli. Za takým podnikom a kreatívnym priestorom stojí aj členka realizačného tímu Prešov EHMK 2026 Lenka Bucková - aktivistka a majiteľka kníhkupectva a kaviarne Libresso Books & Coffee.

Akej oblasti sa venuješ v rámci realizačného tímu EHMK?
V rámci EHMK sa venujem podujatiam, ktoré realizujú prešovské podniky. Takisto som súčasťou pracovnej skupiny Film, divadlo a literatúra, keďže sa v Libresse programovo zameriavame najmä na literárne podujatia. Snažíme sa o popularizáciu literatúry, nakoľko je to v oblasti kultúry zatiaľ menšinovou záležitosťou.

Prečo si sa stala súčasťou tímu EHMK?
Prišlo to nejako prirodzene. Hoci je Prešov tretie najväčšie mesto na Slovensku, je zároveň malé v zmysle, že ľudia, ktorí sa angažujú v kultúre, sa navzájom poznajú. Keď sa začala formovať vízia projektu EHMK 2026, jeden z hlavných členov projektového tímu Lukáš Garbera ma oslovil, keďže Libresso je kombináciou kaviarne a kníhkupectva, kde robíme kopec podujatí. Ja som túto príležitosť rada prijala.

Ako je na tom podľa teba Prešov, čo sa týka podnikov a kultúrnych priestorov?
Podnikov v Prešove, ktoré sa venujú kultúre, je viacero. Myslím však, že každý z nás sa zamierava na iný žáner či inú cieľovú skupinu, preto sa navzájom skôr dopĺňame ako si konkurujeme. My sa zameriavame hlavne na literárne akcie. Napríklad už po štvrtýkrát sme organizovali Literárny festival 451°. Je každým rokom úspešnejší, aj keď sa stále bavíme o menšinovom obecenstve. Popritom sme priestorom pre rôzne literárne besedy a čítačky, aj keď robíme aj hudobné predstavenia či besedy na rôzne spoločenské, ekologické či politické témy.

V organizačnom tíme sú zahrnuté aj podniky, ktoré sa viac zameriavajú na multižánrovú scénu - Christiania, Wave, Stromoradie či napríklad divadelne a literárne zameraný podnik Viola. Snažíme sa navzájom komunikovať, no chcelo by to jednotnú platformu pre vytvorenie spolupráce v rámci väčších spoločných podujatí mestského typu. To by malo zabezpečiť vedenie mesta. Verím, že tvorba kandidatúry na EHMK tomu pomôže.

S akými problémami sa kreatívne priestory musia potýkať? Tým najväčším je asi súčasná pandemická situácia...
Problémami sú napríklad náročnosť získavania peňazí na podujatia pomocou grantov. Takisto pri alternatívnych podujatiach je problémová návštevnosť. V dnešnej „instantnej” dobe, kedy je všetko dostupné na internete rýchlo a zadarmo, je niekedy náročné zaujať diváka a prilákať ho na koncert, film, besedu, predstavenie...

Aktuálna situácia tomu, samozrejme, nepomáha. Odvetvie kultúry je na chvoste dôležitosti, čo sa ľudských potrieb týka, aj napriek tomu, že kultúra je podstatnou súčasťou našich životov. Je však spájaná so združovaním sa viacerých ľudí, čo odporuje aktuálnym pandemickým opatreniam. Tu by mal prísť na rad štát a poskytnúť finančnú pomoc, aby sa predišlo úplnému zániku kultúrnych inštitúcií.

Už dlho sa hovorí o tom, že v Prešove nič nie je. Ako to vnímaš ty?
Ja si to nemyslím. To tvrdia väčšinou ľudia, ktorí nechodia do mesta, do kultúrnych podnikov, divadiel, kina, galérií... V Prešove sa neustále deje mnoho zaujímavých podujatí, len treba sledovať aktuálne dianie a myslím, že každý si vyberie.

Akú úlohu hrajú podniky v rámci kandidatúry na titul EHMK?
Nakoľko do týchto dní prešovské podniky tvorili veľkú súčasť kultúry v Prešove a mnohokrát nahrádzali prácu mesta, myslím, že ich úloha je viac než dôležitá. Čo sa týka kandidatúry na titul EHMK, majú významnú poradnú a odporúčaciu funkciu. Veľa podnikov žiada o rôzne druhy grantov na svoje podujatia, a preto poznajú proces žiadostí podobného typu. Zároveň vedia kreatívne myslieť a tak významne pomôcť pri tvorbe žiadosti. Tiež sa ponúka možnosť budúcej spolupráce a tvorby väčších mestských podujatí, s ktorými by mohlo pomôcť práve mesto. Tu vidím príležitosť kooperácie súkromných podnikov a mesta Prešov, čo sa týka napríklad podpory pri využívaní verejných priestorov, technického či personálneho zabezpečenia.

Má podľa teba Prešov na to byť EHMK?
Ak v prvom kole zaujme porotu vytvorený bidbook a prezentácia, bolo by to skvelé dostať sa do druhého kola. Bol by to tiež signál a motivácia rozvinúť už prebiehajúce aktivity. Prešov má veľa toho, čo ponúknuť, no dôležité je tiež vedieť sa predať. Tak uvidíme, ako to dopadne :)

Aká je tvoja vízia Prešova v roku 2026?
Je to ešte ďaleká budúcnosť, avšak myslím, že by to mohlo pozdvihnúť nielen kultúrnu obec, ale aj mesto Prešov ako celok. Žijeme v dobe, kedy by takýto impulz mohol prispieť k rozvoju mesta a verím, že by v roku 2026 bolo ešte viac kultúry a možností, ako je tomu teraz.