Matúš Binc: EHMK je príležitosť, ktorá môže zmeniť najmä budúcnosť Prešova

Kandidatúra Prešova na titul Európske hlavné mesto kultúry prišla možno nečakane a mnohých určite aj prekvapila. O tom, kto stojí za kandidatúrou a aké sú vízie pre Prešov v budúcnosti, sme sa porozprávali s Matúšom Bincom, členom realizačného tímu a spoluautorom projektu Prešov 2026.

Ahoj Matúš, začnime hneď otázkou, prečo Prešov kandiduje na EHMK 2026?
Prešov bol vždy kultúrnym mestom, mestom skvelých umelcov z rôznych oblastí. Titul EHMK 2026 je podľa nás cesta, ako otvoriť diskusiu o úrovni kultúry a o tom, ako chceme, aby naše mesto vyzeralo v budúcnosti, v roku 2026 aj neskôr. Kandidatúra a samotný titul EHMK prináša rozmer, ako povzbudiť celú kultúrnu sféru a ako prepojiť jej aktérov s víziou vývoja kultúry.

Čo ak sa kandidatúra nepodarí?
Treba povedať, že napriek tomu, či bude kandidatúra úspešná alebo nie, nemenej dôležitá je samotná tvorba stratégií v kultúre. Prešov nemal v minulosti takéto plánovanie, nediali sa žiadne diskusie kultúrnych aktérov. Napríklad kandidatúra v roku 2013 bola veľmi dobre pripravená a je škoda, že sa napriek neúspechu nezrealizovalo viacero navrhovaných projektov. Aj to nás vlastne trochu nakoplo k tohtoročnej kandidatúre.

Spomenul si kandidatúru z roku 2013, vychádzate pri tohtoročnej kandidatúry aj z nej?
Určite áno. Urobili sme jej audit a, ako som spomenul, bola veľmi dobre písaná, veď Prešov bol veľmi blízko k víťazstvu. Pri súčasnej kandidatúre sme vychádzali z tej minulej - niektoré jej projekty sme aktualizovali a prispôsobili vývoju rokov a trendom.

Čo vlastne znamená vyhrať titul EHMK?
Ak by Prešov vyhral v roku 2021, tak od tohto momentu sa začína prípravná fáza. Začínajú sa čerpať peniaze, začína sa s rekonštrukciami budov, výstavbami nových budov, v podstate štartuje programová štruktúra na podporu roka 2026, ktorý bude highlightom. Začína sa pripravovať kultúrna sféra, infraštruktúra mesta. Od roku 2021 by sme mali dôležitú predprípravnú fázu štyroch rokov, počas ktorých sa víťaz pripravuje na to, aby mohol hostiť takéto celoeurópske podujatie.

Veríš Prešovu, že na to má?
Určite áno. Prešov má potenciál z hľadiska ľudského potenciálu, ako kultúrne mesto. Máme skvelých hudobníkov a umelcov, výtlak kultúry tu stále akosi bol, ale nemal až takú podporu. To znamená, že Prešov má umelcov, tzv. sólistov, ktorí robili veci na svoje triko. A práve EHMK by ich malo spojiť a nájsť nejakú cestu na spoločné projekty. Čiže nájsť akési zastrešenie kultúry Prešova, aby sa umelci hlásili k mestu, komunikovali spolu, vytvárali spoločné projekty. A aby mali umelci také podmienky, aby nemuseli odchádzať za kultúrou do iných štátov.

Kto každý sa podieľa na tom, aby sa Prešov stal EHMK v roku 2026?
Je treba povedať, že kandidatúru sme mohli riešiť aj tak, že by sme podali projekt bez toho, aby o tom niekto vedel. My však o tom chceme hovoriť, chceme, aby ľudia vedeli, čo robíme, ako spájame umelcov a odborníkov, lebo to je hlavný dôvod, prečo to robíme. Väčšina ľudí sa k nám dostala hneď, ako sme s kandidatúrou začali. Nerobíme ju za zatvorenými dverami, aj keď, samozrejme, pracujeme v užších aj širších tímoch. Máme stále otvorenú výzvu pre každého s projektom, nápadom či eventom. Aj takto sa k nám dostali ľudia. Vykryštalizovalo sa to do 11 pracovných tímov ľudí, ich skladba je skutočne veľmi pestrá a myslím, že sme nezabudli na žiadne umenie.

Vieme si priblížiť tých 11 oblastí?Nie je to len hudba, divadlo, film?
EHMK je v tomto trošku netradičný projekt - nezahŕňa len tie najpreferovanejšie oblasti kultúry - hudba, divadlo, tanec - ale často dáva do popredia aj netradičné formy umenia, napríklad vyzdvihovanie verejných priestorov. Keď som bol v Rijeke na otváracom ceremoniáli EHMK, vystupovali tam operní speváci spolu so zváračkami. V podstate koncept EHMK poukazuje na tradičné aj netradičné formy kultúry, čím mení stavbu a identitu skladby kultúry. Následne vizuál mesta pretvára vlastne kultúrna sféra. Okrem hudby sa venujeme filmu, divadlu, tancu a literatúre, vizuálnemu umeniu, architektúre a urbanistike, enviro téme, inštitúciám, business sektoru, IT a vede, infraštruktúre, cestovnému ruchu, znevýhodneným a marginalizovaným skupinám a národnostným menšinám, klubom a máme aj pracovný tím pre marketing a PR.

Čo je na celej kandidatúre pre vás najťažšie?
Mysleli sme si, že najťažšie bude spojiť všetkých aktérov. Na naše prekvapenie sme sa stretli s pozitívnou odozvou, keďže EHMK tiež chápu ako veľkú príležitosť. Spájame kultúrnu obec, mesto, inštitúcie a súkromný sektor s programom, ktorý má nosné myšlienky. EHMK si vyžaduje formu akejsi koalície, kde majú svoje miesto aj najväčší biznisoví hráči, ktorí vedia pomôcť pri projektoch v kandidatúre. Nielen hmotnou podporou, ale aj pri tvorbe skladby mesta, pri tvorbe voľných pracovných miest či infraštruktúry, aby nám ľudia z mesta neodchádzali. Najťažšie je ale napríklad asi nadchnúť obyvateľov mesta, aby sa začali zaoberať kultúrou a nie kosením :)

V akom štádiu kandidatúry sa nachádzame?
Harmonogram pre EHMK je v dvoch fázach. Prvá fáza je odovzdanie prvého bidbooku, projektovej dokumentácie, 15. decembra, a jeho prezentácia pred výberovou komisiou. Tá vyberie 4 až 5 uchádzačov, ktorí postúpia. V druhom kole sa píše druhý bidbook, rozpracovanejší, do detailov obsahuje všetky projekty, financovanie, personálne obsadenie, kalendár eventov z roka kandidatúry aj plánované investičné projekty. Zjednodušene povedané, prvý bidbook je akýsi nástrel kandidatúry, v ktorom sú všetky nosné myšlienky a akou cestou sa vyberieme. V súčasnosti na ňom pracujeme, v takej užšej forme. O víťazovi sa dozvieme v decembri 2021.

Čo čakáš od Prešovčanov v rámci kandidatúry?
Je určite dôležité odkomunikovať, že EHMK je svet budúcnosti. Často sa mi stáva, že mi ľudia argumentujú tým, že my tu nemáme pokosené a vy chcete byť európskym mestom kultúry. Ja to chápem, každý má právo povedať svoj názor, ale my sa snažíme pripraviť mesto na zmenu, ktorá musí prísť. Je dôležité diskutovať o tom, čo z nášho mesta chceme mať. Preto by som apeloval na Prešovčanov, že aj keď momentálna situácia nie je možno najpriaznivejšia, vieme mesto pripraviť na to, čím môže byť v roku 2026. Takýchto šancí je však málo, EHMK je tá najväčšia výzva, ďalšia príde až v roku 2039 a to už budeme niekde úplne inde.

Aká je tvoja vízia pre Prešov 2026?
Moja vízia je urobiť z menšieho mesta na okraji Európy vplyvom a transformáciou kultúry jedno z centier Európy pre kultúru. Dostať Prešov do povedomia tým, že v meste prebehnú viditeľné zmeny a to nielen v kultúre. Chceme zmeniť mesto, prepojiť kultúrnych aktérov, aby sa nám tu žilo lepšie, aby ľudia z Prešova neodchádzali a aby celkovo pocit, že som z Prešova, nebol negatívny, aby sme chceli byť Prešovčania.