Tím EHMK

„Postavme to spolu“, týmto heslom pripravíme kandidatúru mesta Prešov.

Realizačný tím je zložený z úzkeho a širokého stola. Úzky stôl tvorí tím projektantov, ktorí formujú projekt po formálnej a tematickej línii. Široký stôl tvorí súbor odborníkov z jednotlivých oblasti kreatívneho priemyslu a kultúry, ktorí svojou odbornosťou prinášajú do kandidatúry profesionalitu a odbornosť na všetkých úrovniach. Do formovania projektu zapájame verejnosť a kultúrnu obec verejnou výzvou na predkladanie nápadov v 2 rovinách: prihlasovanie projektov/nápadov a prihlasovanie eventov/podujatí.


Vladimír Feľbaba

Matúš Binc

Lukáš Garbera

Peter Migaš

Erik Muľ

Vladimír Seman

Vladimír Tomek

Adriana Adri Totíková

Anna Kovaľová

Apolónia Póla Sejková

Edita Fabian Hilgartová

Edo Kopček

Ingrida Vaňková

Jana Migašová

Jaroslav Jaris Vaľko

Ladislav Šándor

Lenka Babinová Bucková

Lenka Sovičová

Marka Staviarská

Martin Matejka

Martin Višňovský

Matúš Jaško

Michal Hudák

Michal Kačmár

Miron Pukan

Miroslav Tásler

Nina Šilanová

Peter Adamkovič

Peter Karpinský

Peter Kovo Kovalčík

Peter Medviď

Peter Zubaľ

René Pavlík

Richard Mayer

Rudolf Beliš

Rudolf Kozlai

Slavomír Capek

Soňa Hatoková

Tomáš Burger

Tomáš Telepák

Tomáš Timko

Valér Futej

Viera Viki Potášová

Vladimír Moši Moško
project team