Tím EHMK

„Postavme to spolu“, týmto heslom pripravíme kandidatúru mesta Prešov.

Realizačný tím je zložený z úzkeho a širokého stola. Úzky stôl tvorí tím projektantov, ktorí formujú projekt po formálnej a tematickej línii. Široký stôl tvorí súbor odborníkov z jednotlivých oblasti kreatívneho priemyslu a kultúry, ktorí svojou odbornosťou prinášajú do kandidatúry profesionalitu a odbornosť na všetkých úrovniach. Do formovania projektu zapájame verejnosť a kultúrnu obec verejnou výzvou na predkladanie nápadov v 2 rovinách: prihlasovanie projektov/nápadov a prihlasovanie eventov/podujatí.


Vladimír Feľbaba

Prvý viceprimátor mesta Prešov, poverený primátorkou mesta Prešov realizáciou projektu EHMK Prešov 2026, právnik a aktivista, pochádzajúci z hereckej a hudobníckej rodiny, v kultúrnej oblasti nováčik, o to viac však zapálený pre tento projekt, jeho úlohou v rámci realizačného tímu je predovšetkým ... ak by vám náhodou dochádzal entuziazmus a nápady, Vlado Vás vždy povzbudí a dodá odvahu!

Matúš Binc

Projektový manažér K13 - Košické kultúrne centrá a vedúci európskeho projektu SPOTs / Výmenníky, event manažér a organizátor festivalov vo verejnom priestore, člen realizačného tímu Prešov 2026 a autor projektu.

Lukáš Garbera

Manažér Divadla Alexandra Duchnoviča, programový dramaturg a člen vedenia SKY rádia, produkčný, promotér, redaktor, spoluorganizátor kultúrnych a spoločenských podujatí, fanúšik folklóru.

Peter Migaš

Aktivista a networker (odjakživa), hudobný dramaturg a člen vedenia SKY rádia, autor, spoluorganizátor a organizátor rôznych medzinárodných koncertov, festivalov, spoločenských, kultúrnych a športových podujatí, produkčný, promotér, organizátor prvého sídliskového festivalu na Slovensku Basketbal 1997, zakladateľ hudobného klubu DrinkIn, produkčný Dobrého Festivalu, podporujúci mladé talenty, skupiny, interpretov a organizácie kultúry východného Slovenska, DJ.

Erik Muľ

Manažér, koordinátor projektu, marketér, absolvent Katedry masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, konateľ eventovej agentúry, promotér, produkčný, organizátor medzinárodných koncertov a podujatí.

Vladimír Seman

Výtvarník, grafik, šperkár, absolvent Ateliéru grafiky a experimentálnej tvorby na Fakulte umenia TUKE, pedagóg grafického dizajnu na ŠUP Prešov.

Vladimír Tomek

Hovorca mesta Prešov, šéfredaktor Prešovského magazínu, PR manažér festivalu Filmová noc na hrade, člen PR tímu Prešov EHMK 2026, dlhoročný fanúšik prešovskej hudobnej produkcie naprieč rôznymi žánrami.

Adri Totíková

Divadelná a televízna režisérka, dramaturgička a prvá slovenská herecká koučka, spolupracujúca s divadlami na Slovensku, v Česku, Poľsku a USA, zakladateľka Hereckého inštitútu a expert na vyhľadávanie detských talentov pre film, divadlo a televíziu.

Anna Kovaľová

Cestovateľka, herečka, aktivistka, vo svojej tvorbe fokusujúca sa hlavne na deti, spolupracujúca s divadlom Viola, milovníčka remesiel a záhrady, so záľubou objavujúca svet a dobrých ľudí.

Apolónia Sejková

Aktivistka, zakladateľka a štatutárka občianskeho združenia MyMamy prevádzkujúceho bezpečný ženský dom MyMamy, projektová manažérka, lektorka.

Branislav Švorc

Výkonný riaditeľ oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Šariš, aktivista v oblasti cestovného ruchu v regióne Šariš a východného Slovenska, sprievodca, redaktor, fotograf, autor viacerých webstránok cestovného ruchu, zakladateľ časopisu pre mladých vedcov Mladá veda, grafik, marketér.

Edita Fabian Hilgartová

Komunikačná špecialistka marketingovej a komunikačnej agentúry Lemur, v realizačnom tíme EHMK PO 26 zastrešujúca PR a marketing, absolventka mediálnych štúdií Filozofickej fakulty PU, projektová manažérka OZ Úlet.

Edo Kopček

Dlhoročný profesionál v hudobnom priemysle, PR manažér hudobného klubu Stromoradie a Asociácie Hudobných Klubov Slovenska, posledných desať rokov zastrešujúci hudobné PR pre viac ako 50 slovenských kapiel, viac ako dve desiatky koncertov zahraničných interpretov na Slovensku a rôzne kultúrne podujatia na lokálnej aj celoslovenskej úrovni, zakaždým rád prijme pozvanie prednášať pre LALA Experience, aktuálne zamestnaný ako marketingový manažér Harley-Davidson Prešov.

Ingrida Vaňková

Vysokoškolská pedagogička v odbore Filológia, riaditeľka Inštitútu anglistiky a amerikanistiky na Filozofickej fakulte PU, členka národných a medzinárodných vedeckých, vzdelávacích a rozvojových projektov, autorka a spoluautorka monografií a vedeckých publikácií o preklade, hodnotiteľka projektov a expert na monitorovanie projektov, prekladateľka, recenzentka medzinárodne uznávaných vedeckých časopisov.

Jana Migašová

Odborná asistentka a pedagogička na Inštitúte estetiky a umeleckej kultúry Filozofickej fakulty PU, odborne a ľudsky zaujímajúca sa o slovenskú vizuálno-umeleckú kultúru, moderné a súčasné umenie a najmä jeho periférne oblasti gýč, trash a brak, spoluorganizátorka konferencií, kolokvií a workshopov, jej srdcovkou je práca so študentmi a spoločné presahovanie hraníc medzi verejnou a akademickou plochou.

Jaroslav Jaris Vaľko

Režisér, dokumentarista, scenárista, kameraman, fotograf, grafik, známy autor videoklipov slovenských hudobných interpretov a skupín, influencer experimentálnej, alternatívnej a undergroundovej prešovskej scény, významný činiteľ nezávislého, kreatívneho prešovského podhubia.

Ladislav Šándor

Podnikateľ v oblasti realít, ktorému nie je ukradnutý rozvoj mesta Prešov, zakladajúci člen neziskovky Urbanika, ktorá je hýbateľom pracovnej skupiny architektúra a urbanistika, podieľajúcej sa na príprave kandidatúry mesta Prešov na titul EHMK 2026, výkonná zložka Urbaniky stojaca pri všetkých jej aktivitách.

Lenka Bucková

Aktivistka, majiteľka kreatívneho priestoru, kníhkupectva a kaviarne Libresso Books & Coffee v Prešove, spoluorganizátorka podujatí Literárny festival 451°, Science Café, Medzi policami, literárne čítačky a besedy náučného charakteru a i.

Lenka Sovičová

Praktická Prešovčanka, absolventka geoturizmu na BERG TUKE, projektová manažérka na odbore riadenia projektov MsÚ Prešov, dynamická spojka medzi externým a interným realizačným tímom, srdcom a dušou folkloristka.

Marka Staviarska

Absolventka filmovej produkcie na Vysokej škole múzických umení, autorka kníh a scenárov pre deti, vydavateľka kníh a hudby pod značkou STAVIARSKY, producentka audiovizuálnej tvorby a filmov, producentka filmu Loli paradička a mama troch detičiek.

Martin Matejka

Aktivista pôsobiaci v oblasti starostlivosti o znevýhodnené skupiny obyvateľstva a osoby so zdravotným postihnutím.

Martin Višňovský

Hudobník, skladateľ, spoluzakladateľ a člen skupiny Chiki Liki Tu-a, programový dramaturg klubu Stromoradie, organizátor koncertov a podujatí, promotér, producent.

Matúš Jaško

Promotér, producent, organizátor koncertov, festivalov a ďalších kultúrno-spoločenských podujatí, booking manažér, manažér profesionálneho umeleckého telesa PUĽS – Poddukelský umelecký ľudový súbor.

Mišo Hudák

Hrdý otec a hrdý občan svojho mesta, bicyklujúci sa po ňom od svojich deviatich rokov, zakladateľ Východného pobrežia, dokumentárny režisér a terénny bádateľ miest.

Michal Kačmár

Umelecký kováč, organizátor medzinárodného sochárskeho sympózia Práci česť!, spoluorganizátor rodinných podujatí ako “sánkovačka” či “pretekačky”, reprezentant kováčskej dielne Michala Kačmára ako študentskej firmy roku 2009 v SR na medzinárodnom fóre v Kansas City v USA.

Miron Pukan

Slovenský teatrológ, historik divadla, dramaturg, kritik a člen divadelných porôt, zaujímajúci sa o alternatívny a súčasný domáci i európsky divadelný kontext, no prepojený najmä s poľskou scénou, v prešovskom milieu známy predovšetkým ako jedna z kľúčových osobností najväčšieho slovenského študentského divadelného festivalu Akademický Prešov.

Miroslav Tásler

Hudobník, skladateľ, dramaturg, spoluzakladateľ, člen a manažér skupiny IMT Smile, riaditeľ a organizátor medzinárodného festivalu „Dobrý festival“, organizátor medzinárodných koncertov, kultúrnych a spoločenských podujatí, promotér, producent.

Nina Šilanová

Dramaturgička filmového klubu Kino Pocity v Prešove, dramaturgička a PR manažérka Kina Úsmev v Košiciach, organizátorka filmového festivalu POCITY FILM, absolventka filmovej vedy na VŠMU v Bratislave.

Peter Adamkovič

Hudobník, skladateľ, spoluzakladateľ a člen skupiny AMC Trio, pedagóg Súkromného konzervatória Dezidera Kardoša v Prešove, organizátor medzinárodného festivalu Prešov Jazz, producent.

Peter Karpinský

Spisovateľ, jazykovedec, publicista, režisér, laureát množstva ocenení za literatúru, člen slovenských a medzinárodných literárnych porôt, v minulosti šéfredaktor literárneho zábavníka Zips pre základné školy, vysokoškolský pedagóg na Inštitúte slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty PU, zakladateľ a vedúci divadelného súboru DTS.

Peter Kovo Kovalčík

Pracovník vo filmovej produkcii, manažér hudobných skupín, organizátor Talkshow Prešov, organizátor koncertov a podujatí, promotér, producent, organizátor multimediálneho kvízu Mudruj quiz.

Peter Janus

Špecialista na online stream a tvorca a správca web stránok, e-shopov, dodávateľ v oblasti IT, audio-vizuálnych technológií. Dlhoročný podporovateľ prešovského kultúrneho života.

Peter Medviď

Aktivista a novinár rusínskej národnosti, šéfredaktor rusínskych novín, člen poradného orgánu za rusínsku menšinu prezidentky SR, hovorca Okrúhleho stola Rusínov Slovenska

Peter Zubaľ

Marketér na Prešovskej univerzite v Prešove, člen Rady pre marketing na PU, ambasádor projektu Rozbehnime kraj, ktorého cieľom je dostať mladých ľudí na športové podujatia, člen organizačného tímu Majáles Prešov (UNIPO FEST), Prešov Half Marathon, Prešov night run a organizátor Reprezentačného plesu PU.

René Pavlík

Podpredseda predstavenstva oblastnej organizácie cestovného ruchu OOCR, aktivista v oblasti cestovného ruchu, podnikateľ v oblasti gastronómie a cestovného ruchu.

Richard Mayer

Hudobník, skladateľ, spoluzakladateľ skupiny Wayd, spoluorganizátor filmového festivalu POCITY FILM v Prešove.

Rudolf Beliš

Člen neziskovej organizácie Greencubator venujúcej sa ekológii a environmentalistike, IT tester a dátový analytik, vo voľnom čase PR manažér FK Prešov - futsal team a tímu prešovskej uličnej ligy Jedáleň Mirka, bloger, copywriter, člen slovenskej reprezentácie v malom futbale.

Rudolf Kozlai

Architekt a urbánny aktivista sídliaci v Berlíne, kreatívna sila v pozadí Urbaniky, iniciátor spolupráce s projektami medziMestske Zasahy a PechaKucha Night v Prešove, tvorca idei parčíku Mestská oáza a formátu Nočné objavovanie Prešova, v tíme zastrešujúci architektonické a urbanistické aktivity, autor konceptu Zelený okruh, koordinátor strategických rozmiestnení projektov v meste.

Slavomír Capek

Výtvarník, pedagóg na Katedre hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy Pedagogickej fakulty PU, spoluzakladateľ, šéfredaktor novín a spoluautor knihy Ta Take Town, lektor, aktivista v oblasti urbanistiky a milovník historickej a súčasnej architektúry.

Soňa Hatoková

Odborníčka v oblasti odpadového hospodárstva, riaditeľka neziskovej organizácie Greencubator, koordinátorka projektov so zameraním na ochranu životného prostredia, environmentálneho vzdelávania a ekologická aktivistka.

Tomáš Burger

Aktivista v oblasti dopravy a kultúry, správca FB stránky Dopravné návrhy PO, „prinášač“ dopravných a urbanistických návrhov pre mesto Prešov, cez týždeň úradník, cez víkend pódiový technik hudobných kapiel, produkčný a stagemanager Dobrého festivalu, celoživotný Prešovčan a večný optimista v kultúrnejší a odbornejší Prešov.

Tomáš Telepák

Učiteľ výtvarného umenia v ZUŠ a odborný asistent na Katedre hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy na Pedagogickej fakulte PU, aktívne sa venujúci digitálnej fotografii, videu a grafike, ako aj výtvarnej a hudobno-textovej tvorbe s presahom do audiovizuálnych foriem, svoje skúsenosti z praxe pretavujúci do pedagogickej činnosti prostredníctvom workshopov pre širokú verejnosť.

Tomáš Timko

Do rodného Prešova navrátivší po niekoľkých rokoch strávených v Prahe, kde pôsobil ako grafický dizajnér aj producent v galériách súčasného umenia rôzneho typu, interný doktorand na Inštitúte estetiky a umeleckej kultúry Filozofickej fakulty PU, venujúci sa najmä témam edukácie publika a verejnosti vo vzťahu k súčasnému umeniu a umeleckým prejavom vo verejnom priestore.

Valér Futej

Pedagóg hry na klasickej gitare SZUŠ DAMA v Prešove, externý pedagóg na Inštitúte hudobného a výtvarného umenia Filozofickej fakulty PU, zakladateľ Prešovského združenia klasickej gitary, umelecký riaditeľ a dramaturg medzinárodného gitarového festivalu Prešovské dni klasickej gitary a hudobného projektu na podporu mladých slovenských umelcov Iuvenilis Cithara.

Viera Potášová

Aktivistka, dobrovoľníčka, spoluzakladateľka OZ Podaj ďalej, spoluzakladateľka prvého Charity shopu na Slovensku, organizátorka charitatívnych podujatí.

Vladimír Moši Moško

Aktivista, spoluzakladateľ a programový riaditeľ Centra nezávislej kultúry Wave v Prešove, organizátor medzinárodných koncertov, podujatí a festivalov, promotér, producent.
project team