another really nice circle another one of that circles Prečo Prešov a EHMK

Lebo MY to vyhráme

Keď sa v roku 2007 rozhodovalo o titule EHMK pre rok 2013, Prešov ostal v tesnom závese finálovej dvojky. Dnes toto druhé miesto vnímame ako veľkú výzvu a dôkaz toho, že mesto Prešov má v oblasti kultúry obrovský potenciál. Nechceme ostať nikomu nič dlžní a chceme dokázať, že „slovenský Seattle“, ako sa v kuloároch Prešov nazýva, na to má. Lebo MY to vyhráme.. aj preto, že na jednej strane je prešovský región, ktorého je mesto Prešov dominantou, najväčším, ale zároveň aj najmenej rozvinutým krajom v rámci Slovenska, na strane druhej v ňom drieme najväčší neobjavený potenciál rozvoja kultúrneho dedičstva, umelcov, menšín a architektúry nerozvinutej kultúrnej infraštruktúry. Prešov považovaný za Mekku slovenského umenia si to jednoducho zaslúži.

Postavme to spolu

Už samotné zapojenie sa do projektu prinesie mestu nebývalé možnosti a Prešov, ako ho poznáme dnes, sa zmení na moderné mesto pulzujúce kultúrnym životom. Cieľom zapojenia sa do projektu je zjednotiť už existujúce kultúrne oblasti, samostatných jazdcov, vytvoriť kvalitnú kultúrnu infraštruktúru a zmeniť kultúru mesta a zároveň celého regiónu. Koncept EHMK taktiež umožní mestu Prešov a celému regiónu vytvoriť pre budúce generácie moderný a kvalitný systém kultúrneho vzdelávania postavený na pevných základoch jeho kultúrneho dedičstva a infraštruktúry. Pridanou hodnotou takéhoto projektu je skvalitnenie života obyvateľov Prešova a prešovského regiónu, vytvorenie zázemia pre samorealizáciu a podporu umenia, a v neposlednom rade aj výrazná architektonická zmena tváre nášho mesta. Získanie prestížneho titulu EHMK by mestu Prešov otvorilo nebývalé možnosti a znamenalo by jeho trvalé zvýraznenie sa na kultúrnej mape, čo zabezpečí sústredenosť kultúrnej obce a turistov v európskom rozmere.

postavme to spolu

Čo ak titul nevyhráme?

Rozpracovanie tejto oblasti je pre mesto veľmi dôležité nie len z titulu EHMK, ale aj z dôvodu, že mesto potrebuje mať vypracovanú kultúrnu stratégiu, ktorá v súčasnosti stagnuje a nekráča ruka v ruke s potrebami jeho obyvateľov.

Spolu to dokážeme

Dôkladným mappingom kultúry mesta a analýzou nedostatkov chceme vytvoriť spolu s odborníkmi z každej oblasti široký tím, ktorý navrhne vhodné riešenia pre rozvoj celého projektu. Spojme sily a poďme to spolu navariť! Zobuďme kultúru prešovského kraja a dajme jej šancu, aby sa natrvalo a veľmi zreteľne zapísala na celoeurópsku mapu!

circle but very nice circle