circle but very nice circle another really nice circle

Európske hlavné mesto kultúry 2026

Slovenská republika bude v roku 2026 hostiť titul Európske hlavné mesto kultúry (EHMK). O tento prestížny titul sa v roku 2026 budú deliť dve mestá z dvoch členských štátov
Európskej únie (EÚ): jedno slovenské a jedno fínske.

Európske hlavné mestá kultúry predstavujú vlajkovú kultúrnu iniciatívu EÚ, ktorú európski občania pravdepodobne najlepšie poznajú a aj najväčšmi oceňujú. Zároveň ide o jednu z najdlhšie prebiehajúcich aktivít EÚ.

Stať sa hostiteľom titulu EHMK predstavuje pre mesto jedinečnú príležitosť, ktorá môže byť nositeľom pozitívneho kultúrneho, spoločenského a hospodárskeho vplyvu. Predchádzajúce Európske hlavné mestá kultúry ukázali, že hosťovanie titulu môže byť mimoriadnou príležitosťou ako regenerovať svoje mestské centrá, priniesť do mesta čerstvý život, kreativitu, návštevníkov a medzinárodné uznanie. Mnohé z miest, ktoré boli držiteľmi titulu, absolvovali nielen úspešný rok titulu, ale zaznamenali zároveň nebývalý prínos a pozitívny odkaz spojený s titulom.

Od zrodu akcie „Európske hlavné mesto kultúry“ v 1985 sa zväčšil jej rozsah aj záber. Dnes je jedným z najprestížnejších vysoko profilových kultúrnych podujatí v Európe. V priebehu svojej existencie prispela k udržateľnému rozvoju miest a ich okolia. Ak boli dobre pripravené, dlhodobo ovplyvnila ich kultúrnu, spoločenskú aj ekonomickú situáciu. Vďaka tomu sa dnes EHMK považujú za laboratóriá strategických investícií do kultúry na miestnej a regionálnej úrovni.

Cieľom akcie je zdôrazniť bohatstvo a rozmanitosť kultúr v Európe, ako aj osláviť spoločné kultúrne aspekty v Európe s cieľom prispieť k zblíženiu európskych národov a zlepšeniu vzájomného porozumenia. Akcia u európskych občanov zvyšuje pocit spolupatričnosti k spoločnej kultúrnej oblasti a posilňuje príspevok kultúry k rozvoju miest na hospodárskej, sociálnej a urbánnej úrovni. V neposlednom rade zvyšuje medzinárodnú popularitu miest prostredníctvom kultúry a posilňuje kapacitu kultúrneho sektora a jeho prepojenia s ostatnými sektormi.

Držiteľ titulu EHMK v Slovenskej republike na rok 2026 bude v poradí druhým Európskym hlavným mestom kultúry na Slovensku. Košice boli prvým slovenským mestom, ktoré hostilo tento prestížny titul v roku 2013. (Názov víťazného projektu Košíc bol projekt Interface). Slovenská republika usporiada akciu EHMK – Slovenská republika v roku 2026. Postupovať bude v zmysle platného právneho rámca akcie EHMK na roky 2020 až 2033 (pozri nižšie). Spolu so Slovenskou republikou participuje na akcii EHMK na rok 2026 aj Fínsko, t. j. možno reálne očakávať, že okrem jedného slovenského mesta bude Európskym hlavným mestom kultúry na rok 2026 aj jedno z miest vo Fínsku.

Kritériá udelenia titulu:

  1. Príspevok k dlhodobej stratégii
  2. Európsky rozmer
  3. Kultúrny a umelecký obsah
  4. Schopnosť dosiahnuť ciele
  5. Dosah
  6. Riadenie
another one of that circles