Veľký krok pred nami: čaká nás prezentácia a obhajoba bidbooku

Takmer pred rokom, vo februári 2020, sme sa začali pohrávať s myšlienkou kandidatúry mesta Prešov na titul Európske hlavné mesto kultúry 2026. Po formovaní realizačného tímu, získaní podpory mesta a príprave celého projektu sme 15. decembra 2020 uzavreli našu akúsi 1. snahu. Jej výsledkom je prvý bidbook s víziou a plánom pre budúcnosť Prešova.

Aktuálne stojíme pred 2. veľkou spoločnou výzvou - v stredu 3. februára 2021 nás čaká prezentácia a obhajoba projektu mesta Prešov. Keďže je súčasná pandemická situácia, aká je, prezentovať budeme online.


Prezentácia formou videí

Počas januára sme sa preto zamerali na kvalitnú prípravu našej prezentácie. Členovia realizačného tímu, ktorí inklinujú k filmu a divadlu, pripravili scenár 3 videí. Spolu tvoria krátky film a priblížia mesto Prešov medzinárodnej porote. Prečo 3 videá? Pretože celá kandidatúra Prešova stojí na 3 pilieroch, ktoré približujeme v bidbooku: soľ, periféria a zelené udržateľné mesto.

„Tromi videami nás sprevádza herečka - Veronika Husovská, ktorá postupne tieto témy komisii predstaví a priblíži svojimi vstupmi, rozhovormi so zástupcami rôznych kultúrnych odvetví a pútavými obrázkami z nášho mesta a kraja. Veríme, že video v kombinácii s prezentujúcimi je správna forma, ktorá upúta komisárov. Tému soli sme priblížili priamo nakrúcaním v Solivaroch, keďže soľ je jedným z pilierov kandidatúry. Tak, ako bola kedysi vývozným artiklom Prešova soľ, chceme, aby sa budúcim vývozným artiklom stala kultúra. Preto sme toto video spojili s rozhovormi v kultúrnych podnikoch ako napríklad Stromoradie a Libresso, ale aj v divadle či výtvarnom ateliéri…” priblížila Marka Staviarska, členka realizačného tímu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa do prípravy videí zapojili!

30 minút prezentácia, 60 minút pre otázky

Film je doplnený o dokrútky členov realizačného tímu, ktorí približujú náš bidbook. Pred medzinárodnú komisiu sa online postavia Matúš Binc, Ingrida Vaňková, Vladimír Feľbaba, Jana Migašová, Michal Hudák a Tomáš Burger.

„Človek by si možno pomyslel: ale veď čo môže byť zložité na takej prezentácii. No v dnešnej dobe sa musíme prispôsobovať aktuálnym opatreniam a prihliadať na zmeny, ktoré nastali. Ešte koncom minulého roka malo prezentovanie projektu prebiehať na pôde Ministerstva kultúry SR, no vzhľadom na pandemickú situáciu, s cieľom zabezpečiť pre všetkých kandidátov rovnaké podmienky, bolo nutné prezentáciu nahrať. Pred samotným natáčaním bolo potrebné pripraviť koncepciu a scenár, ktorý prechádzal odbornou oponentúrou. Prezentujúci sa pripravovali svedomito nácvikmi prejavu v slovenskom aj anglickom jazyku. V posledných dňoch prebiehajú videocally zamerané na obhajobu a zodpovedanie otázok, zabezpečuje sa technické vybavenie na online prenos. Podľa najnovších informácií z ministerstva by sme sa výsledky predbežného výberu kandidátov postupujúcich do 2. kola mali dozvedieť v piatok 5. februára 2021 v popoludňajších hodinách,” informuje Lenka Sovičová, manažérka projektu EHMK za mesto Prešov.Prezentácia projektu EHMK sa uskutoční prostredníctvom Zoomu, trvá 30 minút, potom má odborná komisia hodinový priestor na kladenie otázok a my na ich zodpovedanie.

Ako sa vyvíjal projekt EHMK 2026 v Prešove:

Okrem mesta Prešov kandiduje na titul EHMK 2026 ďalších 7 slovenských miest: Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Hlohovec, Martin, Banská Bystrica. Veríme, že naša vízia a projekt, na ktorom pracoval tím odborníkov z rôznych oblastí kultúry aj iných sfér, medzinárodnú porotu presvedčí a Prešov postúpi do 2. výberového kola.

Ďakujeme všetkým partnerom, ktorí akokoľvek podporili ambíciu Prešova kandidovať na titul EHMK 2026.

Viac fotografií z našich príprav nájdete na Facebooku aj na Instagrame.